Rekrutacja Cennik Kontakt Dokumenty Dlaczego my?


Aktualności
Komunikaty
Codzienniki archiwalne
Codziennik Sprytnych Krasnoludków
Codziennik Małych Odkrywców
Codziennik Mądrych Sówek
Foto - galeria
Foto - archiwum
O Akademii
Kadra
Zajęcia adaptacyjne
Zajęcia programowe
Zajęcia dodatkowe
Plan dnia Smyka
Jadłospis
Oczytani
Teatr Rodziców
Przedszkole pod chmurką
PolecamyZajęcia programowe

POCHŁANIACZE WIEDZY – zajęcia utrwalające poznane dotychczas wiadomości np. pory roku, dni tygodnia, miesiące, pory dnia, litery, liczby, itp.

JĘZYK ANGIELSKIcodzienna nauka języka przez zabawę, odgrywanie codziennych sytuacji, wplatanie języka do innych zajęć przedszkolnych

JĘZYK ROSYJSKI – dwa razy w tygodniu zerówkowicze uczą się prostych zwrotów, wierszyków, piosenek

EDUKACJA –  edukacja przedszkolna zgodna z podstawą programową

EDU PLUS – zajęcia wykraczające poza podstawę programową, przygotowujące do nauki w szkole

MUZYKA – zajęcia muzyczne połączone z zajęciami ruchowymi, gra na instrumentach, nauka piosenek

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEMwarsztaty psychologiczne rozwijające trzy sfery: społeczną, poznawczą, emocjonalną

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – warsztaty specjalistyczne prowadzone dla całej grupy (prowadzone są również zajęcia indywidualne)

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – plac zabaw lub spacer połączony z edukacją społeczną, matematyczną oraz przyrodniczą

AKADEMIA PLASTYCZNA – wykonywanie prac plastyczno-technicznych, warsztaty tematyczne

AKADEMIA TEATRALNA – przygotowywanie inscenizacji, ogrywanie dramy, frezowanie, scenki tematyczne na własnej scenie w naszej sali teatralnej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE – praca w programach edukacyjnych : TUX PAINT, SOCRATES, SPADAJĄCE LITERKI

PROGRAMOWANIE – zajęcia komputerowe w programie BALTIE (każde dziecko posiada własny komputer)

TANIEC – zajęcia taneczne z instruktorem tańca i baletu, przygotowywanie do występów i konkursów

CZYTANIE – rozwijanie dziecięcej wyobraźni i mowy, nauka czytania ze zrozumieniem

GIMNASTYKA – poranne zajęcia rozciągające, elementy taneczne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty klanza, sprzętu do zabaw animacyjnych oraz zawody i konkurencje z wykorzystaniem sprzętu sportowego

ZAJĘCIA SPORTOWEkarate, piłka nożna i inne na naszej własnej sali gimnastycznej

MATEMATYKA DZIECIĘCA –  matematyka wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZO – ROZWIJAJĄCE – indywidualna praca z dzieckiem według jego potrzeb

ARTETERAPIA, MUZYKOTERAPIA, BAJKOTERAPIA - elementy wprowadzane podczas codziennych zajęć edukacyjnych

MALI NAUKOWCY odkrywanie przez doświadczanie – rozwijanie  dziecięcej ciekawości świata oraz wyobraźni poprzez doświadczenia i eksperymenty

 
 
 
do góry

©2008 -